Vedení účetnictví

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby klienta
 • pravidelné reporty o stavu hospodaření
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • zpracování DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • zpracování účetních výkazů
 • sestavení účetní závěrky
 • zasílání rozvahy a výkazu zisků a ztrát klienta do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • zastupování na FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • zpracování statistických výkazů Českého statistického úřadu a České národní banky
 • účetní poradenství
 • revize a rekonstrukce účetnictví
 • vymáhání pohledávek

Máte dotazy? Napište nám!

* Všechna pole s hvězdičkou jsou povinná